OFFLINE

Vô tình em và đêm trở thành hai kẻ tri kỉ.

[X]