OFFLINE

Đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi, Đừng khóc kẻ xấu sẽ cười.

[X]