OFFLINE

Một là không thể rời xa - Hai là không thể chạm vào

[X]