OFFLINE

Fb Zalo 0988.89.0988. Ngẫm cười thế sự xoay vần. Ng xa tay với muôn phần tại ta.

[X]